Kilpailu, Sauli Hakala

 

EpSu:n AM-kilpailukalenteri 2017-2021

 

   20172018                        2019               2020           2021

 

 

HS-Sprintti

 

 

 

 

 

 

TeuRi v.p.18.3

 

 

RasKu       3.2           SuJu

HS-Sprinttiviesti

  TeuRi v.p.18.3RasKu       3.2           SuJu
HS-keskimatka  AA /VetU 11.3AA           10.3            AA
HS-pitkämatka  AA/VetU  12.3AA           11.3            AA
Latusuunnistus  LapVi v.p.19.3KauKa       4.3
Partio  YK-V     28.5TeuRi      23.5           KauKa
Erikoispitkä  LapVi   1.10AlahKi     30.9           KJ-V
Sprint  KJ-V      1.8ÄU            4.9           TeuRi             KauKa       LaihLu
Oravapolkuviesti  RasKu  26.5VaaSu     29.5                                 LaihLu
Lakeuden Viesti  RaJu    4.6KauWi     14.7
Keskimatka  SuJu    13.5RasKe     20.5          YK-V
Pitkämatka      VaaSu 12.8SuJu       11.8           LaihLu
Viesti  KauKa 13.8

LaihLu    12.8

Oravapolku hk  JalJa    13.6

KJ-V        31.7

Maakuntaviesti    SuJu    27.8 

AA            2.9            LapVi

  RasKe 12.9

TeuRi       7.9

PySu parisprintti ja hk  KJ-V      23.7   

RasKu    19.8

TRAIL-O  Rasti-Nokia 30.9