Harraste, Merja Högnäsbacka

PERUSTAITOJEN OPETUS


Kartan suuntaaminen
Kartta suunnataan maaston mukaisesti siten, että maastossa oikealla olevat kohteet ovat myös kartassa oikealla ja vasemmalla olevat vasemmalla. Kartan voi suunnata myös kompassin avulla. Kun kartan yläreuna osoittaa kompassin pohjoisnuolen suuntaan, kartta on oikein suunnattu. Kartan suuntaamisen taito on välttämätön maastokohteiden hahmottamisen helpottamiseksi.

Oman olinpaikan määrittäminen
Kun kartta on suunnattu, määritellään kartalta oma olinpaikka. Nyt tarvitaan ns. peukalokartanlukua; peukalo asetetaan sen hetkisen olinpaikan kohdalle ja siirretään  etenemisen mukaisesti uuteen kohteeseen.

Reitinvalinta
Ennen rastilta lähtöä laaditaan suunnitelma etenemisreitistä seuraavaan kohteeseen. Reitinvalinnan perusteina ovat kulku-urat, linjat, maaston muodot, muut selkeät kartalta luettavat kohteet ja maaston kulkukelpoisuus.

Oma suunnistustaito vaikuttaa siihen, onko suora ja lyhyt vaihtoehto parempi kuin kiertävä ja varmempi reitinvalinta.

Suunnanotto kompassilla
Ellei rastivälillä ole kulku-uria tai jos rastipiste on yksittäinen maastonkohde, reitinvalinta tai osa siitä on toteutettava kulkemalla kompassisuunnassa.

Suunnanotto tapahtuu seuraavasti: Kompassin reuna asetetaan kartalla tarkasti lähtöpisteestä tavoitepisteeseen. Neularasiaa käännetään siten, että kompassin pohjoishaarukka osoittaa karttapohjoiseen (kartan yläreuna) ja neularasian pohjaviivat ovat samansuuntaiset kartan pohjois-eteläsuuntaisten suunnanottoviivojen kanssa.

Suunnassakulku
Suunnanoton jälkeen kompassia pidetään kämmenellä vaakasuorassa ja käännytään kunnes kompassin pohjoisneula asettuu pohjoishaarukkaan. Nyt kompassin suuntanuoli - tai kompassin sivu - osoittaa kulkusuunnan. Ennen etenemistä maastosta katsotaan sopiva kiintopiste, jonne päästyä kulkusuunta jälleen tarkistetaan.

Aloittelevien ohjaus kuntosuunnistuksessa
Aloittelevien opastaminen on eräs kuntorastijärjestäjän avaintehtävistä. Tarve vasta-alkajien ohjaustoimintaan painottuu kevääseen, jolloin suunnistuksesta kiinnostuneet uudet osallistujat haluavat tutustua lajiin. Ensimmäisen kerran kokemukset ratkaisevat paljon; hyvä palvelu ja johdonmukainen ohjaus saattaa tuoda kokeilijan kuntorastien vakinaiseksi asiakkaaksi.