AM-sääntöjä

AM-sarjat

 

 HSHSHSHS sprintLatu-  Erik.     Pyörä
 Sprintpitkäkeskiviestisuun.PartioPitkäPitkä ViestiKeskiSprint Yösuun.
H10- - - -x - -x - (x)  - -
H12H11H11H1111-14xx -xxxxxH11
H14H13H13H1311-14xx -xxxxxH13
H16H15H15H1515-17xxxxxxxxH15
H18H17H17H1715-17x17-20xx17-20xxxH17
H20xxxxx17-20xx17-20xxxx
H21xxxxxxxxxxxxx
H35xxx xxxxxxxxx
H40xxx80x xx xxxx
H45xxx xxxxxxxxx
H50xxx100xxxxxxxxx
H55xxx xxxxxxxxx
H60xxx120xxxxxxxxx
H65xxx x xx xxxx
H70xxx140xxxxxxxxx
H75xxx xxxxxxxxx
H80xxx x xx xxx 
H85xxx   xx xxx 
H90xxx   xx xxx 
D10- - - -x - -x - (x)  - -
D12D11D11D1111-14xx -xxxxxD11
D14D13D13D1311-14xx -xxxxxD13
D16D15D15D1515-17xxxxxxxxD15
D18D17D17D1715-17x17-20xx17-20xxxD17
D20xxxxx17-20xx17-20xxxx
D21xxxxxxxxxxxxx
D35xxx xxxxxxxxx
D40xxx80x xx xxxx
D45xxx xxxxxxxxx
D50xxx100xxxxxxxxx
D55xxx xxxxxxxxx
D60xxx120xxxxxxxxx
D65xxx x xx

 

xxxx
D70xxx  xxxxxxx 
D75xxx   xx xxx 
D80xxx   xx xxx 

 D85     x              x          x                                                              x          x                              x           x        x

Tarkkuussuunnistuksessa kilpaillaan ikään sukupuoleen ja liikuntakykyyn katsomatta samassa E-sarjassa.

Suunnistuksen AM-viestin ja partion sarjojen kilpailijoiden tulee olla sarjakohtaisesti vähintään seuraavassa taulukossa määritetyn alaikärajan ikäisiä, ja joukkueen jäsenten yhteisiän tulee olla vähintään seuraavassa taulukossa määritetyn minimiarvon suuruinen. Kilpailijan ikä määräytyy kilpailukaudella täytettävistä vuosista.
Sarja / Joukkueen jäsenten yhteisikä / Joukkueen jäsenen ikä vähintään
H35 105 vuotta 35 vuotta
H45 130 vuotta 35 vuotta
H50 150 vuotta 40 vuotta
H55 170 vuotta 45 vuotta
H60 190 vuotta 50 vuotta
H70 210 vuotta 60 vuotta
H75 225 vuotta 70 vuotta
D35 105 vuotta 35 vuotta
D45 130 vuotta 35 vuotta
D50 150 vuotta 40 vuotta
D55 170 vuotta 45 vuotta
D60 190 vuotta 50 vuotta
D70 210 vuotta 60 vuotta

 

Aluemestaruuskilpailujen säännöt

 

1. AM -kilpailuissa järjestämisluvan myöntäjä on Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry.

    1.1 Kilpailulupa anotaan kuten kansallinen suunnistuskilpailu.

 

2. Kilpailuissa noudatetaan SSL:n suunnistuksen lajisääntöjä ja alueen ohjeita.

 

3. Ratojen ohjeajat 

SLL sääntökirjan muutoksen (13.12.2023) mukaan  

”11.25 Ratojen pituudet yleisten kilpailujen pitkän matkan ja keskimatkan pää- sarjoissa laaditaan seuraavien ohjeaikojen mukaan. Ohjeaika on sarjan voitajan ihanneaika. ” 

Ohjeaika minuuttia  Keski-  Pitkä 

 Sarja                      matka  matka  

H10  D10                14-16  16-20 

H12  D12                15-20  20-25 

H13  D13                15-20  25-30 

H14  D14                15-20  30-35 

H15  D15                20-25  35-40 

H16  D16                20-25  40-45 

H18  D18                25-30  50-55 

H20  D20                25-30  55-60 

H21  D21                30-35  65-75 

H35  D35                30-35  60-65 

H40  D40                30-35  55-60 

H45  D45                30-35  50-55 

H50  D50                25-30  50-55 

H55  D55                25-30  45-50 

H60  D60                25-30  45-50 

H65  D65                25-30  45-50 

H70  D70                25-30  40-45 

H75  D75                25-30  40-45 

H80  D80                25-30  40-45 

H85  D85                25-30  40-45 

H90  D90                25-30  40-45  

 

 

 

 

 

3.1. Radan ohjeaika on yö-. latu- ja joukkuekilpailuissa 10-20% pienempi.
3.2. Erikoispitkän matkan kilpailun ohjeaika on enintään kaksinkertainen.
3.3. Sprinttikilpailussa ohjeaika on kaikilla sarjoilla 8-16 min.

3.4. Hiihtosuunnistusradan pituus ilmoitetaan lyhintä hiihdettävää reittiä pitkin.

3.5. Pyöräsuunnistusradan pituus ilmoitetaan lyhintä ajettavaa reittiä pitkin.

3.6 Pyörasuunnistuksen henkilökohtaisenamatkana: sprint, keskimatka tai pitkämatka.

 

4. Valvonta
   
4.1. Johtokunta nimeää järjestäjän esityksestä kilpailun valvojan ja tarvittaessa ratavalvojan.

 

5. Kilpailukutsu julkaistaan AM kilpailumääräysten mukaisesti.
    5.1. AM-kilpailun kutsussa on oltava seuraavat tiedot:
     a) kilpailun laatu, muoto, tyyppi ja kilpailupäivä
     b) sarjat
     c) ilmoittautumisohjeet, jälki-ilmoittautumisohjeet, maksut ja maksuohjeet
     d) ajo-ohje ja tarpeelliset tiedot etäisyyksistä
     e) tiedot kartasta

     f) pukeutumis- ja peseytymismahdollisuuksien laatu
     g) ensimmäisen lähdön ajankohta
     h) kilpailun johtaja, ratamestari ja valvoja
     i) tiedottajan nimi, osoite ja puhelinnumero.

 

 

Aluemestaruuskilpailujen kilpailuohjeet

1. AM-kilpailukutsut julkaistaan ensisijaisesti seuran ja EPSUn internet sivuilla.

2. Alustava ratasuunnitelma lähetetään kilpailunvalvojille hyvissä ajoin ennen rastipaikkojen merkintää maastoon. Kilpailunohjaajalle ratasuunnitelmaa ei lähetetä.

3. Järjestävän seuran jäsenillä on osanotto-oikeus, suunnistuksen lajisääntöjen 2.6 kohdan mukaisilla edellytyksillä.

4. Erikoispitkällä nuorten sarjoissa kilpailija voi osallistua yhtä sarjaa ylempään, kuin mitä ikä edellyttää.

5. D/H 16 ja nuoremmissa, voi viesti- ja partiojoukkueessa olla poikien sarjassa tyttöjä.

6. Partiosuunnistus kilpaillaan kolmihenkisin joukkuein. Yhteisikäsarjoissa kilpailijan tulee olla vähintään

   sarjan 35 suunnistaja.

7. Arvonta järjestetään kilpailun valvojan tai esteen sattuessa hänen nimeämänsä edustajan läsnä ollessa.

8. AM-viestikilpailun sarjoissa H 12 ja D12 osuudet ovat: RR + RR+ TR   (ensimmäinen  rastireitti, toinen osuus rastireitti ja kolmas osuus tukireittisuunnistus).

   8.1 RR radalla on käytettävä yhtenäistä näkyvää valkoista viitoitusta.

9. Hiihtosuunnistuksen pakkasraja on -20 astetta. Järjestäjä ilmoittaa yhdyshenkilön, jolta voi kilpailuaamuna tiedustella lämpötilaa ja jolta saa tiedon mahdollisesta kilpailun siirtopäivästä.

10. AM-mitalit tilataan PLU:n (06-420 3000) kautta.

11. Kilpailun tulokset julkaistaan internet-sivulla.

12. AM-kilpailijaveron maksaminen omatoimisesti 2018 alkaen.

AM-kilpailijavero maksetaan E-P:n Suunnistus ry:n tilille EPOP 541901-473267  (IBAN  FI 2954190140073267) 15 vrk kuluessa kilpailusta - sen jälkeen EpSu laskuttaa (laskutuslisä 5 €). Kilpailijavero on 0,80€ (<201 ), 1,00€ (201-300), 1,20€ ( 301-). Hiihto-ja pyöräsuunnistuksessa kilpailijavero on puolet (1/2) edellisistä.

Ohje (esim):

- hisu ja pyörä  218 (lähteneitä kilpailijoita) x 1,00 € x 0,5 = 109,00 €

- kesäkisat 315 (lähteneitä) x 1,20 = 378 €

- partio, viesti   118 joukkuetta (lähteneitä joukkueita) x 3 = 354 x 1,20 = 424,80 €

 

13. Ilmoittautuminen tulee olla järjestäjillä 5 vrk ennen kilpailua. Jälki-ilmoittautumisaika tulee ilmetä kilpailukutsussa. Jälki-ilmoittautumisesta kaksinkertainen kilpailumaksu.

14. AM-kilpailuun osallistujalta ei vaadita kilpailulupaa.

Kilpailukutsussa on ilmoitettava internet-sivun osoite. Mikäli tuloksissa on nähtävissä lähteneiden määrä, silloin tuloksia ei tarvitse lähettää talousohjaajalle.

 

 

Oravapolkuviestin säännöt

 

 

1.      Yleistä

1.1  Kilpailuluvan myöntäjä on Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry.

1.2  Oravapolkuviesti on kaikille alueen seuroille tarkoitettu nuorten viestitapahtuma.

1.3  Oravapolkuviestin tarkoituksena on toimia, keväisten suunnistuskoulujen jälkeen, hauskana tutustuttamis- ja koulutustilaisuutena kilpailutoimintaan.

1.4  Oravapolkuviesti on pyrittävä järjestämään kesäkuun loppuun mennessä.

1.5  Alue hyväksyy tapahtumalle valvojan järjestäjän esityksestä.

1.6  RR radalla on käytettävä yhtenäistä näkyvää valkoista viitoitusta.

 

2.  Oravapolkuviestiin kuuluvat, 3 osuuksiset sarjat:
1.    H14-16,  osuudet n. 20 min

2.    D14-16,  osuudet n. 20 min
3.    H11-13, TR-RR-TR
4.    D11-13, TR-RR-TR

5.    H10, RR-RR-RR

6.    D10, RR-RR-RR, TR  n.15 min, RR 10-12 min.

 

Yhtä sarjaa ylempänä voi osallistua.

Tyttöjä voi osallistua poikien viestiin.

 

 

 

Latusuunnistuksen AM-kilpailujen erityisohjeet

 

 

  1. Lähtö ja maali merkitään karttaan, alle 10-vuotiaille myös hiihdettävä reitti.
  2. Kartta annetaan kilpailijalle 1 min ennen lähtöä.
  3. Kilpailija merkitsee rastin sijainnin karttaansa neulanpistolla ja piirtää rastilla olevalla värikynällä halkaisijaltaan alle 10 mm ympyrän neulanreiän ympärille.
  4. Merkityltä latu-uralta ei saa poistua
  5. Kilpailukarttaan voidaan liittää sarjakohtainen luettelo rastitunnuksista, jos reitillä on ohitettavia (Muille sarjoille kuuluvia) rasteja. Rastiluettelosta on mainittava kilpailuohjeissa.
  6. Paikannusvirhe mitataan täysinä millimetreinä. ( Esim. 1,0-1,9 mm = 1mm)
  7. Lisäaika on 1min / 20m maastossa. (Esim. 1:15.000 kartalla lisäaika on 45 sek / 1 mm)
  8.  Yhdestä rastista voi saada enintään 10 min lisäaikaa.
  9. Jos samalta rastilta on useampia merkintöjä, arvostellaan kauimpana oleva.
  10. Jos lumitilanne on huono, kilpailu voidaan järjestää juosten.

 

 

Järjestäjiä kehotetaan panostamaan karttojen tarkastukseen, jotta tulosten julkistaminen ei kestäisi kohtuuttoman kauan.